Strava

Aktuální jídelní lístek  Seznam alergenů


Vzhledem k zavedení bezhotovostních plateb stravného na naší škole, je nutné, aby žáci/žákyně měly včas objednanou a uhrazenou stravu (formou zálohy). Žáci budou mít umožněn přístup k software školní jídelny na základě řádné přihlášky ke stravování. Na základě přihlášky dostanou přidělené kódy a přístupové heslo. Před objednáváním stravy musí mít na svém kontu potřebnou finanční hotovost, která bude poukázána po obdržení přiděleného variabilního symbolu.


Jedná-li se o ubytovaného žáka a celodenně stravovaného, bude poukázána částka 2500,- Kč, jedná-li se jen o oběd, poukážete 600,- Kč. Částka bude poukázána na účet školy 10139671/0100, KB a.s. Hodonín, pobočka Kyjov a to pod přiděleným variabilním symbolem. Pokud nebude mít žák na svém kontu hotovost, nebude moci provádět objednání stravy.


Všichni strávníci si vyzvednou u vedoucí stravování čip, který budou využívat k objednávání a odběru stravy (stačí 1.9. při nástupu, záloha na čip 100,00 Kč).


Ceník jídla
snídaně 14 Kč
přesnídávka 11 Kč
oběd 27 Kč
svačina 7 Kč
večeře 25 Kč
celodenní strava 80 Kč
2. večeře 10 Kč

Systém objednávání a odhlašování stravy:

- každý strávník si objednává stravu sám pomocí čipu na terminálu v jídelně, nebo přes internet (po provedení registrace ve školní jídelně)

- stravu je možné objednat na celý měsíc dopředu

- objednávky na následující den je možno provádět pouze do 14,00 hod., výjimečně lze stravu odhlásit do 7,00 hodin téhož dne u vedoucí stravování

- v případě nepřítomnosti (nemoc) je strávník povinen odhlásit stravu, jinak mu
bude účtována v plné výši.

Kontakt na školní jídelnu: p. Eva Jurečková tel.:518 305 342, e-mail:jureckova@sossoukyjov.cz

Zpět Pro studenty

Vyhledávání
hledat
Reklama

zde může být vaše reklama